Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Comportament fills

La falta de comunicació i la dependència al grup poden ser un factor de risc per als nostres fills. COSMOPOLITAN DETECTIUS investiga totes aquelles conductes dels fills, siguin menors o no, per aclarir qualsevol problema en que el fill hagi pogut haver trobat com ara el consum de substàncies (alcohol, drogues), amistats ocultes, parelles problemàtiques, absentisme escolar, etc.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ:

Possible consum de drogues (alcohol, cànnabis, pastilles, cocaïna, heroïna, drogues de síntesi, speed, èxtasi)

Amistats ocultes

Actituds pre-delictives

Informes de la parella del fill

Conductes estranyes en la parella del fill

Hàbits perniciosos

Companyies estranyes dels fills

Ludopaties, prostitució, sectes

Maltractaments als pares

Abandonament de la llar

Absentisme escolar

Entorns perjudicials del menor

Aficions

Hobbies

Assetjament sexual

Anònims i amenaces

 

Els pares solen acudir a un detectiu privat quan aprecien un canvi substancial i de vegades radical en el comportament del fill o filla. En moltes ocasions les filles inicien relacions de parella que no els són favorables i que es veuen sotmeses o abduïdes pel seu company i que poden acabar en una desconnexió total i desvinculació de pares i fills. En altres ocasions és el baix rendiment en els estudis que pot estar ocasionat per les males amistats i companyies no favorables. Si no s'agafa a temps les conseqüències poden ser preocupants a llarg termini. En moltes ocasions, tot això és degut a un entorn en què els fills es troben sobreprotegits i tenen accés a una consciència molt més gran de l'oci, que de vegades pot ser malentesa, causa de l'edat adolescent en què es troben. Així les edats més proclius a patir aquestes problemàtiques es troben entre els 13 i 21 anys.

El comportament d'un fill i les amistats amb les quals es relacionen representen una preocupació per als pares. Les amenaces a què es veuen exposats (drogues, males companyies) provoca un desconeixement. Amb la nostra ajuda, els pares tindran informació per poder abordar la problemàtica dels seus fills.