Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Custòdia de fills

La reclamació de la custòdia del menor, la modificació dels règims de visita i de les situacions econòmiques acordats entre les parts representen les principals accions dutes a terme per algun dels cònjuges per modificar les disposicions de custòdia establertes a la separació matrimonial.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ:

Proves per modificar el règim de custòdia.

Localització de menors segrestats per l' ex-cònjuge.

Nivell d'aprofitament de les manutencions per al menor.

Comportament i dedicació de l'ex-cònjuge amb els fills

Comportaments i relacions inadequades de la persona responsable del menor

Consum de drogues

Conflictes familiars

Ludopaties, prostitució, sectes

Maltractaments al cònjuge i als fills

Tutela de menors

Canvis de domicili

Comportament del responsable del menor

Possibles entorns perjudicials per al menor

Absentisme escolar i nivell d'escolarització del menor

Abandonament de la llar

Testimoni de veïns de l'immoble