Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Dret Civil

COSMOPOLITAN DETECTIUS SL, posa a disposició del col·lectiu d'advocats l'aportació de proves en processos judicials en tots els àmbits del dret incloent-hi els serveis de ratificació als jutjats amb la llicència DGP 820

Mantenim una estreta col·laboració amb despatxos d'advocats establint un preu tancat per als seus clients amb totes les despeses incloses: vehicles, dietes, fotografia, vídeo, càmera oculta, redacció i composició de l'informe que serà aportat com a prova en els diferents jutjats. També realitzem PreInformes d'1 o 2 dies per avaluar la conveniència de controls més extensos. Oferim suport jurídic com col·laboradors tècnics d'Advocats, aportant proves obtingudes a partir de la investigació privada dels nostres detectius que afectin la preparació, el seguiment, la decisió i l'execució de les sentències en els procediments judicials.

Hi ha un alt nombre de sentències que no es porten a terme en els processos civils, la majoria d'aquestes la sentències són absolutòries per falta de proves. Per això, és important abans d'iniciar el procés, així com a la finalització del mateix, disposar de la informació necessària per assegurar la seva viabilitat (fonamentar els fets) i la seva eficàcia. La nostra funció com detectius és aportar proves per garantir el procés judicial. Els serveis més demandats són:

* Proves per divorci. Els advocats per defensar correctament els interessos dels seus clients necessiten conèixer les característiques del cas, en moltes ocasions el client no coneix tota la informació per tant, al voler oferir un servei jurídic integral, contacten amb un detectiu privat perquè investigui i aporti la informació oportuna per al divorci.

* Situació econòmica del cònjuge. Els detectius privats col·laborem amb els advocats per tal de detectar activitats que modifiquin la decisió que prendrà el jutge, o que ja ha pres, sobre la pensió compensatòria o d'aliments atorgada a excònjuges o fills. Cal per canviar aportar proves de la situació econòmica real i actual de l’excònjuge o els fills. En els nostres informes, aportem tots els documents i proves oportunes per acreditar la situació econòmica o altres comportaments que puguin influir a la decisió judicial.

* Informes prematrimonials. Al nostre país els contractes prematrimonials no estan molt estesos; però detectius i advocats experimentats aconsellen realitzar-los. Investigar el passat és rellevant per evitar problemes d'infidelitats i / o veritables desastres econòmics als seus clients; els nostres detectius investiguen els antecedents sentimentals (infidelitats anteriors) de la persona amb la que el seu client va a casar-se, així com la seva situació econòmica actual i passada. La finalitat és que el client rebi un informe amb tota la informació veritable de la seva futura esposa o parella.

* Custòdia de fills - pensions alimentàries. En moltes ocasions, els clients expressen els seus advocats, la sospita o la certesa que l'excònjuge està ocultant part dels seus ingressos reals (economia submergida), però no tenen les evidències necessàries per demostrar davant un tribunal i aconseguir una pensió alimentària justa per als seus fills. La funció dels nostres detectius consisteix en aportar proves referents al cobrament de quantitats no expressades en la declaració de la renda; així com aportar proves que demostrin una mala praxi en la custòdia dels fills.

* Arrendaments Urbans. Advocats i particulars, es presenten al despatx de Cosmopolitan Detectius demanant els nostres serveis per investigar a inquilins morosos o per detectar immobles ocupats, i obtenir proves dels ocupants de l'immoble. També és habitual que ens demanin verificar la duplicitat de domicili, l'ús com a segon habitatge, subarrendaments, subrogacions realitzades de manera irregular, cessions i / o traspassos no consentits.

* Alçament de béns. Les persones que es troben en una situació d'alçament de béns, pot acudir als tribunals per protegir els seus drets; per això, realitzem informes per a particulars, empreses i advocats on s'estableixi la localització dels béns, del patrimoni i de la persona deutora perquè respongui dels seus deutes i, si no ho fa, poder aportar proves útils en un procés judicial.

* Investigació d'Herències. Cosmopolitan Detectius S.L. s'implica en casos d'herències que s'enreden, sol · licitats per advocats o particulars. Els nostres professionals l'ajudaran a aconseguir els seus objectius, o els dels seus clients, investigant els béns i les propietats reals del mort i localitzant a tots els hereus.

* Localització de béns per a l'embargament. Aquest servei s'engloba dins de la investigació d'actius on es recullen tots els serveis de rastrejos i localització d'actius. Generalment contracten als detectius en aquells processos on la persona afectada amaga els béns perquè no l'embarguin.

* Localització de demandats. Cosmopolitan Detectius ha cooperat amb nombrosos advocats per tal de realitzar un informe de localització de demandats que serveixi de prova per activar el procés judicial, o continuar amb independència de les investigacions futures respecte a la seva responsabilitat econòmica.

* Localització de persones mortes. Oferim aquest servei a nivell nacional i internacional.

* Mútues i asseguradores. Advocats i detectius cooperen en casos on cal obtenir evidències per verificar les lesions produïdes com a conseqüència d'un accident, de la qual mútua o asseguradora sospiten que no és real, volent emprendre accions legals si així fos.

* Informes de solvència. Per saber la solvència del deutor, el primer que fan els advocats és demanar un informe de solvència als detectius. Aquests realitzen una investigació, disponible per a advocats i particulars, d'aquelles persones que busquen eludir les seves responsabilitats econòmiques aparentant ser insolvents quan no ho són.

* Informes prejudicials. Són útils per a empreses o advocats que sospiten que les dades personals, econòmics o socials de la persona que volen investigar o demandar són erronis o estan incomplets.

No ho dubti, Cosmopolitan Detectius li aportarà les proves que necessita. En finalitzar la investigació, li lliurarem un informe detallat que contindrà els documents i les proves gràfiques obtingudes; ratificant judicialment si és necessari. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre web o trucant al 933 63 13 77.