Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Dret Financer

A COSMOPOLITAN DETECTIUS realitzem informes pericials d'alta qualitat en relació amb investigacions comercials i financeres. Els informes realitzats pels nostres experimentats detectius aporten fonts probatòries instituïdes a partir de la investigació d'accionistes, socis, fallides fraudulentes, alçament de béns, etc. que contribueixen a aportar aquelles dades personals o empresarials, vàlides i necessàries per al desenvolupament de l'activitat litigant de l'advocat en un procés judicial relacionat amb el dret financer.

La col·laboració dels nostres detectius amb els despatxos d'advocats és essencial en aquells casos on no hi ha prou proves de pes perquè el lletrat pugui iniciar o defensar en un procés judicial als seus clients oferint-los les màximes garanties.

Informes de solvència

Els detectius de la nostra agència realitzen informes de solvència i financers a petició de bufets d'advocats els quals els seus representats volen saber la solvència o l'estat financer d'una persona física o jurídica, o bé, necessiten proves vàlides jurídicament d'aquesta informació per iniciar accions legals.

Els investigadors privats de Cosmopolitan Detectius realitzen una investigació exhaustiva de les persones que intenten eludir la seva responsabilitat econòmica, declarant-se insolvents quan en realitat no ho són, aportant proves que acreditin la insolvència o en cas contrari, la liquiditat d'una persona, generalment deutor del representat del despatx d'advocats.

Informes per fusió i adquisició d'empreses

Advocats i detectius coneixen la importància de les investigacions privades en els casos de fusió o adquisició d'una empresa, per això, des de Cosmopolitan Detectius SL es realitzen, en el transcurs de la Due Diligence, investigacions referents a la informació rellevant per a la transacció de part o de la totalitat de l'empresa, com els últims moviments econòmics de l'empresa venedora o de l'inversor, els actius reals i l'empresa, etc. L'objectiu que es vol aconseguir amb aquestes investigacions, i l'informe que d'aquestes s'extreuen, és col · laborar amb els advocats i els seus clients a evitar riscos innecessaris en la compravenda d'una empresa.

Localització de béns per l' embargament

Pel que fa als processos judicials hi ha ocasions on, tot i que s'ha dictat una Sentència condemnatòria ferma on el jutge autoritza l'embargament dels béns del deutor, aquests han desaparegut o estan amagats. Si és el cas del seu client, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, realitzem investigacions d'actius on s'inclouen serveis de recerca i localització de béns de societats i / o particulars, en els casos on la persona sentenciada ha amagat o transferit els béns de forma il·lícita per evitar l'embargament.

Localització de deutors

La nostra agència, dotada amb detectius de gran experiència i professionalitat, realitza informes referents a la localització de deutors. Els advocats van al nostre despatx per localitzar les persones que deuen diners als seus clients i d'aquesta manera demandar els diners o els béns que els pertoquen o portar-los davant un jutge o un tribunal per reclamar allò que li pertany als seus clients.

Dins dels informes de localització de deutors incloem, a petició del client, informació relativa als béns que posseeix el deutor, el seu estat (valor, embargats, etc) i la seva localització amb l'objectiu d'evitar futurs riscs i / o facilitar la rapidesa en el procés judicial.

Informes prejudicials

Despatxos d'advocats, empreses i particulars contracten els serveis de Cosmopolitan Detectius SL abans d'un judici quan tenen indicis que les dades personals o financers de la persona a la qual volen investigar o demandar no són correctes o estan inacabats. En aquests casos, iniciar el procés judicial és un error.

Els informes prejudicials són essencials en els procediments judicials on es necessiten dades prèvies referents a situacions de morositat, vinculacions de l'acusat o algun familiar o alguna persona propera amb determinades empreses o entitats financeres, informació del patrimoni o la solvència de la persona a qui es vol demanar, o qualsevol altra dada personal, econòmica o social necessària per poder iniciar una investigació oficial o un procés judicial.

Totes les proves aportades pels nostres detectius es reuneixen en un informe que podrà ser presentat com a prova documental o testifical, si la part contrària impugna la prova documental, en un procés judicial.