Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Dret Laboral

A COSMOPOLITAN DETECTIUS SL mantenim una estreta col·laboració amb el col·lectiu d'advocats en tots els àmbits del dret oferint serveis realitzats per detectius col·legiats a advocats. L'objectiu de la nostra agència és aportar proves en un procés judicial que demostrin que els fets denunciats són verídics, posteriorment, si cal, seran ratificades en els diferents jutjats amb la llicència DGP 820.

Els nostres detectius altament qualificats elaboren informes d'investigació per als despatxos d'advocats que defensen els interessos de les empreses en l'àmbit laboral. Els serveis prestats als advocats tenen un preu tancat per a tots els clients que inclou: vehicles, dietes, fotografia, vídeo, càmera oculta, redacció i composició de l'informe.

COSMOPOLITAN DETECTIUS ofereix als advocats una àmplia varietat de serveis adequats a les necessitats dels seus clients.

Baixes laborals (I.T.) o baixes fingides

Els nostres detectius investiguen, sol·licitats pels representants legals de les empreses o les mateixes empreses, els casos dubtosos, per la seva recurrència o dilatació, de baixes per incapacitat laboral (IT) o baixes fingides per duplicitat d'ocupació per tal de demostrar que són accions fraudulentes realitzades per els empleats per cobrar o seguir cobrant el subsidi.

El nostre objectiu final és afirmar les sospites de les empreses en relació a les conductes negligents, o als possibles fraus realitzats pels treballadors. D'aquesta manera, les empreses podran imposar les sancions corresponents i fonamentar davant un tribunal l'acomiadament procedent als assalariats. 

Absentisme laboral

Les demandes en els casos d'absentisme laboral tenen un percentatge d'èxit superior si es recolzen en els informes dels nostres detectius; En aquests queden clars els fets que es volen demostrar a partir de proves gràfiques, documentals i testificals.

Actualment, hi ha una gran demanda per part dels empresaris i els seus advocats per saber si els seus treballadors són honestos amb l'empresa o, al contrari, fan conductes que disminueixen el seu rendiment i la seva professionalitat.

Comportament laboral

A Cosmopolitan Detectius revelem i / o demostrem aquells comportaments que perjudiquin directament o indirectament a l'empresa per demostrar, amb una prova de càrrec, que aquesta ha realitzat un acomiadament procedent.

Competència deslleial

Els detectius de la nostra agència col·laboren activament amb despatxos d'advocats contractats per assessorar o representar una empresa, víctima de la competència deslleial per part d'una altre empresa competidora o d'un empleat deshonest, amb la intenció d'oferir la millor solució jurídica. Els serveis més demandats estan relacionats amb la investigació, l'obtenció de proves i la realització d'un informe relatiu a sabotatges, contraespionatge industrial i fuites d'Informació.

Informes prelaborals

Les investigacions prelaborals es realitzen prèviament a la contractació d'empleats per a un lloc de treball, generalment, d'alts càrrecs. Si una empresa va al seu despatx d'advocats sol·licitant un informe prelaboral no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres o en oferir els nostres serveis. A COSMOPOLITAN DETECTIUS contrastaríem la informació presentada per tots els candidats: treballs anteriors, antecedents de robatoris, motiu de cessament de l'antic treball ... prevenint futurs conflictes per a l'empresa.

Control de personal

El control i el seguiment del personal es realitzen a partir d'indicis dels empresaris, socis o directius sobre l' incompliment de l'horari laboral, o de les obligacions laborals per part dels treballadors. Si el seu client vol denunciar aquests fets, o tenir proves útils perque no ho denunciïn per acomiadament improcedent davant un jutge o tribunal contacti'ns a través de la nostre web o trucant al 933.631.377.

Conflictes laborals

En els casos de conflictes laborals és essencial que l'empresa contacti amb un advocat laboralista per assessorar-se de com afrontar els conflictes que sorgeixen en el dia a dia d'una empresa. Els nostres serveis consisteixen en investigar i obtenir proves dels conflictes per demostrar la seva existència i indagar sobre la seva procedència; si fos necessari, ratificant davant un jutge o tribunal.

Robatoris interns

Els Robatoris i les apropiacions internes indegudes, són les anomenades "perdudes desconegudes" d'una empresa. Aquestes es produeixen per part de treballadors descontents o deslleials, de vegades estan implicades les màfies organitzades. Si l'empresa vol emprendre accions legals, caldrà que aporti proves gràfiques o documentals que demostrin el fet delictiu.

A COSMOPOLITAN DETECTIUS li aconseguirem proves de furts Interns, robatori de diners de caixa i furts de material.

Infiltració de detectius en empreses

Els nostres detectius tenen una llarga experiència en infiltracions dins de les empreses que pateixen pèrdues o que han notat un descens del seu rendiment i no coneixen la causa o sospiten que és una trama fraudulenta originada pels empleats. El nostre objectiu és, obtenir informació veraç del motiu del baix rendiment de la plantilla, dels conflictes entre companys, l'absentisme laboral i en cas de ser un frau dels empleats donar per finalitzat l'augment de robatoris i furts a les empreses.

Instal·lació de càmeres ocultes

Les càmeres ocultes són el principal àmbit en l'actuació d'instal·lació d'equips. Demostrar fets il·lícits realitzats pels treballadors de les empreses com: robatoris, agressions i altres actuacions fraudulentes requereixen l'obtenció de proves gràfiques concloents per poder adoptar mesures disciplinàries o fonamentar les denúncies realitzades davant els jutjats. Aquests casos necessiten la instal·lació camuflada de càmeres per assegurar l'obtenció de proves; posteriorment, analitzades i recollides a un informe per COSMOPOLITAN DETECTIUS.

Com a detectius amb 30 anys d'experiència, sabem que la informació és essencial per a la presa de decisions empresarials. Truqui'ns al 933899033 i resoldrem tots els seus dubtes.