Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Dret Mercantil

Dins de l'àrea relacionada amb el dret mercantil, Cosmopolitan Detectius realitza diferents tipus d'investigació depenent del cas concret per al qual ha estat contractat.

Vostè, com a advocat, pot assegurar l'èxit dels seus representats en els processos de dret mercantil oferint-los un bon suport d'investigació per protegir o restablir l'ordre en les seves empreses o negocis.

Dins del mercat empresarial, la millor manera per diferenciar és la marca, que forma part de la propietat intel·lectual i industrial de l'organització. És imprescindible que els empresaris, protegeixin les seves patents, a través d'advocats si volen minimitzar el risc de patir grans pèrdues econòmiques per culpa de la falsificació dels seus productes.

A Cosmopolitan Detectius S.L. ens encarreguem de realitzar una investigació exhaustiva i individualitzada que demostri mitjançant proves gràfiques i documentals els indicis aportats pels clients dels advocats relatius a la vulneració dels drets exclusius que atorguen les patents, la propietat intel·lectual i la propietat industrial. Demostrem la procedència, la distribució o l'existència de productes falsos que utilitzen de forma il·legal les patents i marques.

Una altra forma de vulnerar els drets exclusius que confereix una patent o una marca és a partir de la violació de secrets de l'empresa per extreballadors contractats per la competència o empleats que reben quantitats contundents de diners per revelar aquests secrets. L'espionatge industrial suposa una violació de drets sobre la marca, és un delicte relacionat amb la propietat industrial i intel·lectual d'una empresa i la competència deslleial. Aquesta última, es caracteritza per l'obtenció de beneficis de la competència a partir de l'espionatge industrial i la informació corporativa que d'aquesta s'extreu.

Cosmopolitan Detectius col·labora de forma activa amb advocats mercantils contractats per empreses que busquen assessorament i / o representació com a víctimes de competència deslleial. El propòsit d'aquests despatxos d'advocats contractant els nostres serveis d'investigació privada es basa en l'oferiment d'un servei complet i de qualitat que atorgui als seus clients la millor solució jurídica i les proves necessàries, en cas de judici, per obtenir una sentència positiva.

Dins l'àrea mercantil els bufets d'advocats també contacten amb els nostres detectius privats quan necessiten una investigació que inclogui un informe on s'aportin proves, que verifiquin les afirmacions o les sospites dels seus clients respecte a un delicte de frau empresarial. Generalment passa en aquells casos que volen interposar mesures legals però no han pogut aportar cap prova fidedigne al cas, perquè el seu advocat obtingui resultats favorables.

Des de Cosmopolitan Detectius s'ajuda, a través d'una investigació minuciosa del frau empresarial, als advocats i als seus clients, a obtenir les proves necessàries per confirmar el delicte, descobrir als empleats fraudulents i donar arguments suficients als advocats per denunciar els fets davant la justícia, interrompent el frau i evitant perdudes a l'empresa. Oferim respostes professionals, efectives i ràpides. Els serveis més demandats pels advocats són aquells que investiguen l' incompliment de contracte, infidelitat de personal directiu, el frau dins de la xarxa de distribució, al departament de vendes i al de compres.

A partir de la crisi econòmica, les investigacions de fallides fraudulentes són molt recurrents entre els serveis sol·licitats pels despatxos d'advocats. A causa de la gran quantitat d'empreses que han hagut de declarar-se en fallida sense poder assumir els seus deutes, certs empresaris han aprofitat aquesta situació per desprendre dels seus deutes i salvar la seva economia personal. Advocats i empreses necessiten les nostres investigacions amb la finalitat de demostrar davant d'un jutge o tribunal situacions de fallida fraudulenta que perjudiquin els interessos de treballadors i creditors que no han cobrat.

La nostra agència de detectius és conscient de la importància de la informació en els processos de fusió o adquisició d'una empresa. Els advocats aconsellen als seus clients que en el procés de Due Diligence, els investigadors de Cosmopolitan Detectius realitzin, en el cas de l'inversor, una investigació completa referent als moviments econòmics de l'empresa, els socis, els directius, les dades proporcionades per la empresa, els seus actius, etc .; i per a la persona que ven part o tota l'empresa, aconsellen obtenir informació de la solvència i del patrimoni de l'empresa o la persona que adquirirà el negoci. En definitiva, aconsellen demanar als nostres investigadors privats un informe on es detalli tota aquella informació valuosa, normalment solvència i patrimoni, per al procés de compravenda de l'empresa. Amb aquestes investigacions s'evitaran futurs riscos innecessaris.

Finalment, dins dels serveis que oferim als advocats com detectius privats, esta la investigació sobre successions societàries. L'aixecament del vel exposa la possibilitat que els socis responsables d'una societat mercantil hagin de complir, de manera inevitable, els deutes i les obligacions de la mateixa; d'aquesta manera es prescindiria de la persona jurídica per incidir en les persones físiques que han fet de forma il·lícita les successions societàries. Realitzem investigacions de suposades successions que obtenen un resultat contrari a la llei i negatiu per a tercers no involucrats.

El objectiu de totes les nostres investigacions és aportar un informe judicial que contingui totes les proves necessàries i determinants perquè els nostres clients, els advocats, puguin defensar favorablement els interessos dels seus representats davant un jutge o tribunal i d'aquesta manera evitar pèrdues econòmiques per falsificació, frau, successions societàries il·legals, infidelitats del personal directiu o fusions i adquisicions d'empreses il·legals.