Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Forensic - Investigació digital

La investigació digital, informàtica o electrònica és un procés a través del qual s'obté una informació de registres informàtics (evidències o proves) en els diferents suports informàtics i electrònics (ordinadors, discs durs, mòbils, etc ...) que ens mostren un mapa d' unes accions realitzades en el passat sobre conductes i fets privats que poden constituir un delicte i que poden representar greus conseqüències per a l'empresa com sancions quantioses o fins i tot la suspensió de la seva activitat.

L'obtenció d'evidències s'ha convertit en tot un art de rastreig, base de qualsevol investigació. La investigació digital té com a principal camp d'actuació la investigació de delictes informàtics duts a terme per persones particulars, treballadors o directius d'empreses a través de mitjans informàtics i tecnològics.

Els investigadors digitals han de ser professionals, clars i concisos perquè la seva tasca de testificació tingui les garanties d'un treball rigorós i professional. El procés de la investigació informàtica forense és fonamental per assegurar els millors resultats possibles.

Els professionals en investigació digital són traductors de la informació digital, experts en revelar totes les dades d'un sistema informàtic, el que els converteix en investigadors i pèrits de sistemes informàtics. Aquesta condició és fonamental per avalar la legitimitat d'aquests professionals en un procés judicial i evitar així que les proves presentades no siguin admeses. Les qualitats més valorades dels nostres investigadors informàtics són la formació, experiència, la metodologia i l' art en l' utilització dels recursos i habilitats per oferir una solució a qualsevol problema que es pugui trobar.

Els investigadors digitals han de tenir la condició de "imparcialitat", per això cal que les persones que intervenen en el procés siguin externes als interessos de l'empresa. Així, ni el personal de l'empresa ni empreses que prestin serveis regulars, estarien habilitats per realitzar aquesta presentació de proves.

La investigació digital part d'una metodologia exhaustiva que té com a resultat l'obtenció d'un informe vàlid com a prova judicial. El procés d'extracció de les dades informàtiques requereix d'una metodologia encertada i basada en la transparència perquè pugui ser validada per la comunitat jurídica. L'expert haurà de revisar els ordinadors i els dispositius digitals i tecnològics per obtenir les proves necessàries amb el màxim de cautela atès que els suports digitals són de naturalesa molt fràgil i poden ser fàcilment alterats o danyats a través d'una utilització o examen inadequat. El principal objectiu dels investigadors digitals és vetllar per la integritat de les dades a través d'una "cadena de custòdia" i no alterar les proves obtingudes, ni en contingut ni en l'escenari en què van ser preses per assegurar l'autenticitat de les mateixes.

Les fases de la investigació digital:

a) La planificació del "peritatge forense"

b) L'adquisició de la prova electrònica

c) La conservació de la prova "la cadena de custòdia". Creació d'imatges.

d) L'anàlisi de la prova.

e) Elaboració d'un informe pericial amb els resultats de la "prova digital".

f) Presentació de la "prova digital" i ratificació en judici.

A Cosmopolitan Detectives SL estem compromesos amb el futur. La investigació digital es presenta com una activitat en constant canvi que ha d'adaptar-se contínuament a les noves tecnologies.

Respecte als suports informàtics, les dades recuperades poden tenir una diversitat de formes com ordinadors, telèfons mòbils, dispositius mòbils (MP3, càmeres de fotografia i vídeo) o d'emmagatzematge com disquets, discs durs externs, USB, SD, CD'S, DVD'S, a més dels discos durs que puguin trobar-se en la xarxa com xarxes socials, google, etc ...

Les dades obtingudes a la investigació digital poden tenir diferents formats, com fotografies, correu electrònic, arxius de text o bases de dades, documents que acreditin l'activitat realitzada a Internet, registres de successos. Aquestes dades poden haver eliminat, ocultat o fragmentat, fins i tot haver-se copiat a una altra font.

Els serveis d'investigació digital estan destinats a clients com empreses, advocats, administracions públiques i particulars interessats en contractar els serveis d'uns professionals experts en la seguretat informàtica que vulguin prevenir les accions delictives relacionats amb els processos i la seguretat dels elements digitals, electrònics i informàtics de l'empresa.

En els darrers anys s'ha produït un increment en l'emmagatzematge d'informació electrònica (ESI) i el conseqüent augment en la utilització de suports informàtics. El 90% dels registres comercials es generen i emmagatzemen de forma electrònica. El maneig de tota aquesta informació i l'eficàcia i eficiència en la planificació de la gestió dels documents electrònics és de vital importància per evitar greus repercussions per a les empreses i organitzacions que han d'estar en compliment de la legislació vigent.

A causa de la recent jurisprudència legal i les conseqüències penals en què poden incórrer les organitzacions és de vital importància que es protegeixin amb els serveis d'un especialista en investigació digital expert en la localització i conservació de dades necessàries per fer front a una investigació o procés judicial i evitar les conseqüències penals per a les organitzacions; les multes poden ser molt quantioses fins i tot suposar el tancament de l'activitat de forma temporal fins a 5 anys. La llei orgànica 5/2010 aprovada el 23 de desembre del 2010 que va recullir la reforma del Codi Penal estableix que les empreses o persones jurídiques ja tenen responsabilitat penal.

Cosmopolitan Detectius col.labora amb bufets d'advocats (Litigation SUPORT) experts en el marc jurídic relacionat amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Som experts en assessoria jurídica en matèria de prova digital i oferim garanties en la nostra metodologia de treball com a suport en l'adquisició, custòdia i anàlisi de les evidències electròniques vàlid en els processos judicials.

Les nostres instal·lacions estan equipades amb els equips d'última tecnologia que ens permet afrontar qualsevol situació d'anàlisi informàtic i assegurar així el procés més adequat per a l'obtenció de la prova electrònica.

No esperi més, contracti el nostre servei de consultoria digital per a la prevenció de responsabilitat penal en la seva empresa ocasionada per successos informàtics.