Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Frau empresarial

A l'àmbit empresarial s'ha observat un augment considerable del frau empresarial perpetrat pels treballadors. Per això Cosmopolitan Detectius i els seus investigadors privats, han creat una àrea especialitzada en l'àmbit financer on s'ajuda a empreses que tenen indicis de situacions anòmales a obtenir les proves necessàries per evitar les pèrdues econòmiques i de confiança que produeixen, incrementar la protecció de l'empresa i descobrir als treballadors fraudulents.

Les pèrdues provocades pel frau empresarial estan atribuïdes al lucre dels empleats de la companyia o la mala praxi dels mateixos. Al ser una activitat que està en constant evolució, és recomanable reaccionar ràpida i contundentment per evitar que les pèrdues siguin grans i / o es perllonguin en el temps.

Des de la nostra agència de detectius, s'investiguen de forma minuciosa els casos de frau empresarial per determinar, amb proves gràfiques i documentals, l'existència d'aquestes activitats il·lícites, així com a la persona, o persones, que les realitzen. Per a això, detectius experimentats realitzen controls del personal, seguiments, investigacions relacionades amb l'àrea comercial i infiltracions a l'empresa amb la finalitat de detectar irregularitats. L'objectiu principal és ajudar a l'empresa a lluitar contra el problema del frau empresarial oferint respostes ràpides i efectives.

A la majoria d'ocasions, les empreses acudeixen als detectius de Cosmopolitan Detectius per indagar sobre temes d'absentisme laboral injustificat, robatori de material (generalment en magatzems i distribucions) o competència deslleial. Els serveis que des de la nostra agència de detectius es realitzen en relació amb el frau empresarial són:

Competència deslleial. COSMOPOLITAN DETECTIUS està especialitzat en fer desaparèixer els comportaments de competència deslleial que es produeixen en el si de l'empresa. Dins de la competència deslleial es troben totes les activitats relacionades amb l'àmbit industrial i comercial que no es porta a terme de forma honesta, honrada i professionalitzada per part dels treballadors de l'empresa.

Revelació de secrets. L'espionatge industrial suposa l'obtenció d'informació empresarial rellevant per part de la competència que l'aprofita per obtenir beneficis. Generalment, els secrets empresarials són revelats o per un exempleat contractat per la competència o per empleats de l'empresa que reben de forma esporàdica una gran quantitat de diners per proporcionar informació confidencial.

Explotació de la reputació aliena. Es considera un frau empresarial l'aprofitament indegut dels avantatges de la reputació professional, industrial o comercial obtinguda per una altra empresa del mercat. És indiferent si aquesta explotació es realitza per a benefici propi o aliè. Generalment, es produeix per extreballadors que intenten apropiar-se de la clientela de la seva antiga empresa a partir de la informació que van aconseguir durant el seu treball.

Robatoris interns. L'anomenada "perduda desconeguda" d'una empresa es relaciona amb els furts interns dels treballadors. Aquests, poden ser esporàdics per part de treballadors descontents, deslleials o amb un ensinistrament insuficient, o relacionats amb l'existència de màfies organitzades.

Pla de prevenció del frau. A Cosmopolitan Detectius aportem els coneixements necessaris per millorar i adequar la seguretat als riscos i les necessitats de l'empresa a partir d'investigacions, vigilàncies i anàlisi del personal, dels franquiciats, dels proveïdors, dels clients, etc. L'objectiu és que l'empresa millori la seva seguretat i redueixi els seus riscos empresarials a partir d'una estratègia de seguretat íntegra destinada a enfortir aquells aspectes fallits i / o les negligències.

Control de franquícies. Les agències investiguen i controlen les franquícies per assegurar la uniformitat de les mateixes i / o detectar possibles incompliments de les normes o els protocols determinats per l'empresa franquiciadora a partir de la contractació de detectius privats.

Frau en la xarxa de distribuïdors. S'ha de realitzar un correcte control de les activitats de la xarxa comercial per avaluar la qualitat del departament i evitar possibles fraus. Els serveis més destacats són els de control de la xarxa comercial, deslleialtat de la xarxa de distribuïdors, incompliments d'horari, etc.

Duplicitat de representacions. A Cosmopolitan Detectius li oferim l'oportunitat d'investigar aquells indicis relatius a la venda, per part del seu agent comercial a la competència, de la canalització de vendes a través d'empreses participants, etc.

Incompliment de contractes. Demostrem l' incompliment de qualsevol clàusula o condició de contractes de subministraments, benes o oferiments de servei, contractes de franquiciats o qualsevol altre contracte.

Frau en el departament de compres o de vendes. Prevenim i detectem tot tipus de frau, extern o intern, en l'activitat comercial realitzada pels treballadors o per les organitzacions relacionades amb l'empresa.

Publicitat enganyosa. Hi ha diferents tipus de publicitats fraudulentes. La publicitat enganyosa és aquella que confon al client respecte al preu o les característiques del producte, així com la que denigra una marca fent comparatives manipulades sobre les característiques del producte o difonent informació falsa.

Realització d'activitats il·legals per part dels empleats. El detectiu privat t'ajuda a detectar i eliminar actes de corrupció o altres activitats il·legals directament perjudicials per a l'empresa.

Les proves obtingudes pels nostres professionals són de gran utilitat en aquells processos judicials de difícil resolució, considerant-la en nombroses ocasions, la prova definitiva per demostrar el fet delictiu davant els tribunals. Perquè això sigui possible, és important que la investigació es realitzi amb total discreció i sense perjudicar la imatge de l'empresa com a negoci, ja que qualsevol filtració podria influir negativament en el posicionament de l'empresa davant els seus competidors de mercat.

Els nostres serveis no s'han de considerar una càrrega econòmica per a l'empresa sinó tot el contrari, una inversió de progrés empresarial a curt i llarg termini que concedeix a l'empresari, de manera discreta i confidencial, la seguretat necessària en el seu negoci; així com un estalvi ja que s'eviten les pèrdues econòmiques relacionades amb el frau empresarial.