Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Instal·lació de càmeres ocultes

La instal·lació de càmeres ocultes és una de les actuacions realitzades per COSMOPOLITAN DETECTIUS SL que té més utilitat per als seus clients, sobretot per demostrar aquelles actuacions de gran complexitat dutes a terme pel investigat, com per exemple: robatoris, entrades i sortides ocasionals, agressions i altres actuacions fraudulentes que precisen d'una instal·lació camuflada per assegurar l'obtenció de proves.

¿Creu que li estan robant en el seu negoci?

Un servei molt demandat en farmàcies, bars, comerços, empreses, magatzems, treballadors de llar, transportistes, robatori a transportistes, etc.

¿Sospita d'alguna persona del seu entorn?

En moltes ocasions el client té la certesa de la persona que pot estar realitzant l'acció fraudulenta. No obstant això, segons la nostra experiència, moltes vegades vostè es sorprendrà de la identitat dels autors. Els motius que porten a una persona a cometre aquest tipus d'accions, com robatoris de diners, productes, etc., són totalment insospitats i depenen de les circumstàncies personals de l'autor. Una crisi personal, la parella que s'ha quedat a l'atur, una addicció als diners o la compra de productes que no es poden permetre, un canvi de situació econòmica... qualsevol motiu pot ser vàlid perquè una persona iniciï un robatori o qualsevol altra acció de frau que ens porti a haver de fer una instal·lació d'una càmera oculta.

El servei d'instal·lació de càmeres ocultes està també molt demandat per a realitzar investigacions de l'entorn públic (arrendaments urbans, localització de persones, pernoctació de persones en domicilis, etc) a partir de càmeres instal·lades en vehicles.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ:

Instal·lació de càmeres ocultes

Instal·lació de micròfons camuflats

Instal·lació de càmeres vistes

Aparells de vídeo gravació de llarga durada

Instal·lació d'equips preventius d'observació i control

Robatoris, furts i fugides de material a l'empresa i establiments comercials

Utilització fraudulenta del material de l'empresa

Sabotatge Industrial

Instal·lació d'equips en general

Elaboració de plans de seguretat

La vigilància de comportaments il·lícits duts a terme pel personal de l'empresa com ara, robatoris interns, fugues de material, etc, requereixen de l'obtenció de proves gràfiques concloents per adoptar les mesures disciplinàries corresponents i fonamentar les denúncies davant els jutjats. La nostra feina consisteix en la instal·lació d'equips de gravació a través de la utilització de microcàmeres ocultes, videograbadores de llarga durada, visionat de les cintes i posterior elaboració de l'informe documental i gràfic amb obtenció de seqüències en els moments en què es produeix el delicte , a més de la ratificació al jutjat d'aquests informes.