Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Investigar infidelitats

INFIDELITAT DE PARELLA I INFIDELITAT CONJUGAL

Amb les nostres estratègies d'investigació aconseguim resultats positius superiors al 90% dels casos. A Cosmopolitan Detectius som especialistes en investigar infidelitats i adulteris a Barcelona, del cònjuge, parella o amistats amb l'objectiu d'aclarir comportaments dubtosos.

Acreditem els nostres informes amb proves de fotografia i vídeo les possibles infidelitats de la parella, ingressos econòmics, estil de vida, relacions a la feina, ocultació de vides paral·leles i terceres persones.

A la majoria dels casos l'actitud de la parella és decisiva per detectar una infidelitat. Sempre hi ha una fase prèvia en què es poden detectar els primers indicis d'infidelitat. Es comencen ocultant coses i es continua amb una actitud estranya associada a un canvi de caràcter com l'agressivitat, la indiferència, etc. L'important en aquests casos és sortir de dubtes aclarint les sospites. Són fundades les nostres sospites ?, tenim raó o pot ser que estiguem sobreestimant les nostres percepcions? Hem de tenir informació i la certesa del que està passant en el comportament estrany de les persones que realment signifiquen alguna cosa a la nostra vida. Si bé la felicitat no hauria d'estar centrada en les coses que no depenen de nosaltres, no és menys cert que les persones amb les que compartim la nostra vida, es troben tan unides als nostres sentiments, necessitats, projectes presents i futurs que acabem convertint-nos en un equip. I quan alguna de les parts es decanta per altres interessos i persones hem d'obtenir proves fiables que ens facilitin la informació suficient per poder prendre una decisió el més encertada possible per reconduir les nostres vides, per seguir endavant en coherència amb les nostres pròpies conviccions i creences personals. Són aquestes en realitat la base de la nostra felicitat.

COSMOPOLITAN DETECTIUS SL els ajudarà a obtenir les proves necessàries perquè el client pugui afrontar amb la major certesa possible una continuïtat o canvi en el tipus de vida que desitja realitzar. Obtenim les proves de la infidelitat amb total discreció, compromís i presa de precaucions per tal d' assegurar que l' investigat no detectarà mai la presència dels detectius. A la nostra empresa estem especialitzats en temes d'infidelitat i ens comprometem amb els temors i sofriment que pot tenir el client abans de contractar un servei de recerca d'infidelitat de la parella o cònjuge. L'informe que aportem, té un alt contingut emocional que sabem lliurar al client assessorant també psicològicament la manera d'afrontar millor la nova informació.

Històricament, els homes han estat més infidels o millor dit alguna cosa més promiscus a tenir una relació extramatrimonial o fora de l'entorn de la parella que les dones. Entenem la promiscuïtat com una relació externa que té continguts sexuals i emocionals però que no sempre, almenys en la fase inicial, té una transcendència de compromís de parella. Sí és cert que en algunes ocasions una infidelitat pot convertir-se en l' inici d'una nova vida al costat d'una altra persona. És en aquest cas on el comportament de les dones és diferent. Encara que com diem, els models d'infidelitat van canviant amb el temps i no podem fer una estadística compromesa ja que són comportaments on la situació econòmica, intel·lectual, i sobretot social (poder i estatus) poden fer canviar aquests models de comportament prèviament establerts respecte a la infidelitat de l'home o de la dona. Respecte a la infidelitat, les dones cada vegada més estan adoptant models de comportament precedits als quals històricament han estat atribuïts als homes. Però amb el valor afegit que la dona té en la presa de decisions, més transcendència a la seva vida. A la dona per naturalesa genètica perpetuada en el temps li és més difícil mantenir una relació d'infidelitat merament sexual com pugui fer l'home. En conclusió, la dona sempre buscarà a la infidelitat, una oportunitat per establir un vincle afectiu que podria estar més relacionat amb l'estabilitat emocional. D'altra banda, els comportaments infidels també són diferents depenent de l'edat amb totes les connotacions que això representa. Diguem que l'edat compresa entre els 40 i 45 anys representa per a la dona una necessitat de recuperar l'esplendor que un dia va tenir i això es pot entendre com una zona de risc per a la infidelitat, mentre que a l'home sol iniciar-se, generalitzant, una mica més tard, al voltant dels 45 anys en endavant. L'aparició dels medicaments que solucionen la impotència sexual o que simplement milloren la sexualitat ha generat un nou tipus de necessitats per als homes que ha tingut com a resultat un major índex d'infidelitat en aquestes edats.

A diferència dels homes i en termes generals, per a una dona li resultaria més fàcil que per a un home el mantenir una infidelitat o relació externa a la parella o cònjuge. Si bé, com hem dit anteriorment, atès que les dones necessiten una major afectivitat emocional, això suposa una barrera inicial cap al camí de la infidelitat. Per a una dona és més difícil fer el pas cap a la infidelitat ja que suposa assumir unes conseqüències que li poden fer canviar o pertorbar l'estabilitat emocional aconseguida amb l'actual parella. Així, les dones són més donades a tenir fantasies relacionades amb aventures extra-matrimonials sense arribar a consumar o dur a terme la infidelitat. Per a una dona és tan important l'estabilitat emocional que a la majoria de les ocasions no utilitzen la infidelitat com a forma per desprendre's de l'actual parella amb la qual no es troben afectivament vinculada. O bé prefereixen estar soles abans d'iniciar una nova relació o deixen la seva actual parella abans d'iniciar una nova, sempre volent estar segures que la nova persona que ha aparegut a la seva vida reuneix les condicions necessàries per esdevenir el nou candidat. Això representa tot un buit per a la infidelitat femenina.

La infidelitat també té altres paràmetres no menys importants, sobretot el cultural associat a cada país, regió o territori. Les dones de països culturalment menys afavorits en quant a l' educació, poden haver anat desenvolupant noves tècniques per enfrontar-se a la infidelitat. Hi ha dones de països sud-americans que acostumades a haver de compartir la seva parella o pare dels seus fills amb altres dones, han desenvolupat una certa autoestima que busca donar resposta a la situació d'indefensió en que es troben. Per exemple, si una dona adverteix la infidelitat per part de la seva parella, automàticament respon fent-li a ell el mateix que ell li ha fet a ella. Adopta un comportament d'infidelitat, on el benefici no està tant en el desig que va ser per a l'home sinó en la venjança, cosa que faci que encara que sembli mentida, se senti millor. Podríem dir, com diuen elles, "la revenja". Això representa una forma de compensar la pèrdua o un dany, una forma d'intentar recuperar el perdut: "li va tornar amb un altre home en comprovar que el seu marit li havia estat infidel". Hi ha aquí una forma de valoració personal relacionada a una acció on el plaer va focalitzat a la compensació d'una situació desfavorable inicial. Amb l'apel·latiu que aquesta forma de "venjança" o acte compensació pot arribar a ser molt creativa i per a la dona no menys perjudicial del que va representar la infidelitat de la seva parella.

A causa que les dones tenen més capacitat per decidir si volen o no estar amb un home, hi ha moltes dones que s'han acostumat a un tipus d'infidelitat per luxúria. La luxúria associada a la capacitat de demostrar el poder que tenen per aconseguir que els homes que elles trien comparteixin el seu univers emocional a més de representar aquesta actitud una forma de mostrar-se als altres.