Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Localització de localizadors de posició GPS

Creu que li poden estar fent un seguiment a vostè o al seu vehicle? Se sent vigilat?

Avui dia, a causa de la proliferació a la instal·lació d'equips tecnològics de seguiment de vehicles, hi ha moltes maneres de camuflar aquest tipus de dispositius de manera oculta en un vehicle. El nostre servei per a aquest àmbit consisteix en realitzar dos tipus d'inspeccions. D'una banda, realitzem un escombrat electrònic per localitzar un GPS que pot estar sempre emetent el senyal o que es posi en funcionament només quan s'inicia la marxa del vehicle. Una segona actuació és la de realitzar una inspecció física del seu vehicle pels nostres agents en un taller mecànic especialitzat on identificarem qualsevol dispositiu de localització, gravació de veu o de vídeo que hagi pogut ser instal·lat. Darrerament s'estan realitzant instal·lacions amb enviament de senyal 3G, 4G per a les quals es requereix d'equips de rastreig especialitzats en la localització d'aquest tipus de senyal.