Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de Linkedin Logo de Youtube Logo de Google+

Atenció al client

93 363 13 77

email: info@cosmopolitandetectives.com

Serveis a mútues

Creu que en el moment de crisi actual han augmentat els casos de frau entre els seus assegurats i mutualistes? Està pagant reclamacions desproporcionada als seus clients?

Al nostre despatx de detectius som especialistes en la col·laboració amb mútues i asseguradores realitzant tot tipus d'investigacions per demostrar i resoldre aquells sinistres dels quals l'empresa mutualista tingui indicis que són fraudulents. Obtenim tot tipus de proves a mútues privades amb l'objectiu de solucionar qualsevol frau realitzat sobre elles per particulars o empreses que fingeixen una lesió o simulen una seqüela.

Actualment tant el nombre de casos d'estafa a Mútues i asseguradores, com la seva varietat, han augmentat considerablement. En moments de precarietat econòmica les malalties professionals, físiques i psicològiques, es veuen incrementades a causa d'accidents fingits o malalties inexistents; és a dir que els treballadors augmenten el nivell de picaresca amb la intenció d'obtenir diners fàcils a costa de la seva mútua. Aquests comportaments il·lícits fan que les empreses i les mútues afectades es vegin beneficiades en contractar els serveis de Cosmopolitan Detectius, que gràcies a les investigacions realitzades aporta les proves necessàries contra el frau demostrant lesions simulades, baixes fingides o exageració de les mateixes a les mútues i davant els tribunals si és necessari.

Els nostres serveis són importants per a les mútues però també per la resta de la comunitat d'assegurats honrats ja de pagar indemnitzacions indegudes ocasiona pèrdues en el balanç de resultats de la Mútua però també afecta negativament, incrementant les primes de les pòlisses de tots els seus assegurats.

El Sector de les Companyies Asseguradores ve suportant cada any uns costos elevats com a conseqüència de l'existència de processos fraudulents per part d'alguns dels assegurats. El pagament d'indemnitzacions indegudes no només ocasiona pèrdues en el balanç de resultats de la companyia asseguradora, sinó que afecta directament la resta de la comunitat d'assegurats que veuen incrementades les primes de les seves pòlisses.

COSMOPOLITAN DETECTIUS ha desenvolupat tècniques de detecció i obtenció de proves basades en l'anàlisi prèvia de les característiques del "frau" dut a terme pels assegurats que realitzen actuacions fraudulentes de picaresca. En aquest sentit, l'objectiu de la nostra organització dins de l'àmbit assegurador és el d'obtenir la renúncia del prenedor a les indemnitzacions que no mereixen. Per a això, elaborem els nostres informes cuidant tots els detalls i especialment aquells referents a l'obtenció de la "prova", delicat procés que requereix la intervenció de professionals altament qualificats.

COSMOPOLITAN DETECTIUS ofereix als departaments de sinistres i advocats de les companyies asseguradores una àmplia varietat de serveis adequats a les necessitats d'aquestes companyies. Realitzem un PREINFORME d'un o dos dies de durada amb l'objectiu d'avaluar la conveniència d'incrementar els dies de control del lesionat.

Els detectius de la nostra agència realitzen tot tipus de prestacions equipades amb els últims avenços tecnològics per indagar sobre la veracitat de les lesions, esclarint si es tracta d'una acció fraudulenta o no. Els serveis prestats a mútues més destacats són:

  • Seguiment de lesionats. Realitzem tot tipus de seguiments: vianants, de vehicle, estàtics o una combinació de tots amb la intenció de demostrar un frau en les lesions sofertes d'un mutualista.
  • Subsidi per IT. S'investiga de forma ràpida i eficient a aquells pacients que estiguin en una situació d'incapacitat laboral temporal amb l'objectiu de demostrar la falsedat o l'agreujament de la malaltia, les seqüeles o les lesions declarades.
  • Control de baixa mèdica. Generalment a través de l'observació o de seguiments sobre la persona a investigar es pot determinar amb proves ratificables judicialment la veracitat o no de la lesió o incapacitat en qüestió.
  • Lesions fingides. Es realitzen investigacions d'aquelles persones de les quals es té indicis que fingeix una lesió per verificar o no la seva legitimitat. Per això els detectius privats entrevisten testimonis, familiars, veïns del possible fraudulent, etc.
  • Prestacions fraudulentes d'incapacitat permanent.
  • Verificació de seqüeles i danys reclamats. Realitzem seguiments per obtenir proves gràfiques legals que posteriorment seran analitzades per un equip mèdic per corroborar o no les seqüeles.
  • Comportament fraudulent del lesionat.
  • Investigació de parts d'accidents de trànsit.
  • Preexistència de lesions. De vegades persones que pateixen un accident o una baixa laboral aprofiten l'ocasió, utilitzant la picaresca, per incloure en els danys soferts per l'accident lesions o danys preexistents al succés. A Cosmopolitan Detectius S.L. demostrar l'existència d'aquestes lesions anteriors a la baixa per evitar les Mútues pagar indemnitzacions exagerades.
  • Simulació de malalties

 Cosmopolitan Detectius és la solució perfecta per a Mútues i asseguradores que pateixen pèrdues causades pel frau dels seus clients.